Skip to content

Epoetin zeta

Procrit (epoetin zeta) is a protein pharmaceutical. It is marketed in the US.
Trade Name Procrit
Common Name Epoetin zeta
Indication anemia, autologous blood transfusion, chronic kidney failure, neoplasms
Drug Class Erythropoietins
Epoetin zeta
Get full access now